Η IVECO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πληροφορίες

Η IVECO ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. αντιπροσωπεύει, από το 1992, τον Οίκο Iveco, έναν από τους δύο μεγαλύτερους κατασκευαστές Επαγγελματικών Οχημάτων στην Ευρώπη (φορτηγά πάσης φύσεως και παντός μεγέθους, λεωφορεία, πυροσβεστικά και στρατιωτικά οχήματα, κλπ.).

Η Παύλος Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει μηχανήματα και οχήματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες. Γνωρίζει έτσι καλά ότι η τεχνική υποστήριξη που παρέχει στους πελάτες της έχει πραγματικά πρωταρχική σημασία, αφού από αυτήν εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η διαθεσιμότητα ή μη των μηχανημάτων. Έχει λοιπόν δώσει ιδιαίτερη σημασία στην άρτια οργάνωση της τεχνικής της υποδομής και στο δίκτυο υποστηρίξεως των μηχανημάτων και οχημάτων της σε όλη την Ελλάδα.